සූර්ය බල සංග්‍රාමය නවත්වන්නේ නෑ

සූර්යබල සංග්‍රාමයේ පළමු අදියර නවතා දැමීමට කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව විදුලිබල හා බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රචාරක සුලක්ෂණ ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

“සූර්යබල සංග්‍රාමය සම්පූරණ වැඩසටහන සැලකුවහොත් මෙගාවොටේ 01 බැගින් වන බලාගාර වලින් විදුලිය මිලදී ගැනීම එක් ඒකකයකට රු. 16.00 පමණ වෙනවා. මෙගාවොට් 10 වගේ බලාගාරයන්ගෙන් විදුලිය මිලදී ගන්නේ රු. 11.82 ක පමණ සිට රු 12.50 දක්වා වූ මිලකටයි.

විශාල පරිමාණ සූර්ය උද්‍යාන ඉදිකිරීමෙදී මෙම මිලගණන් තවත් අඩුවේවි. මෙම ව්‍යාපෘතියේදී පළමු අදියරේ රු. 22.0ක් එක ඒකකයකට ගෙවීමෙන් රජය බලාපොරොත්තු වුණේ මේ රටේ විදුල පාරිභෝගිකයාට තම පියසි මත සූර්ය විදුලි ජනන පද්ධති සවි කරලා එමගින් ආදායමක් ලබා ගැනීම.

සූර්යබල සංග්‍රාමය අපි ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියකින්. එහි යම් වෙනස්කමක් ඇතිකිිරීමට නම්, නැවත වරක් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් ලබාගත යුතුයි. මේ වනතෙක් මෙම ව්‍යාපෘතියේ කිසිදු වෙනසක් සිදුකර නැහැ.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් පත්කරනු ලබූ කමිටුවේ වාර්තාව මේ වනතෙක් ලැබී නැහැ. විවධ පාර්ශවයන් විසින් මේ දිනවල මාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ අසත්‍ය ප්‍රචාරයන් පතුරුවා හැරීමට කටයුතු කරනවා අපි සූර්යබල සංග්‍රාමයේ පළමු අදියර නවතා දැමීමට තීරණය කරලා කියලා. නමුත් මෙය සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රචාරයක්”

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *