රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම වැරදියි

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව පසුගියදා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාගේ සිදු කළ. ප්‍රශ්න කිරීම් අනුමත නොහැකි බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

කලවාන – පොතුපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික උත්සවයක් සඳහා එක් වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ වත්මන් රජයේ ඇතැම් ක්‍රියාකාරකම් නිසා බුදුදහමට හානිකර තත්වයක් ඇතිවූ බවයි.

“මම හිතන්නේ නැහැ මේ අයට ප්‍රශ්න කරන්න බලයක් තියෙනවා කියලා. තේරීම් කාරක සභාව පත් කළ කාරණයක් තියෙනවනේ. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳවයි ප්‍රශ්න කරන්නේ .රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ගෙනල්ල ප්‍රශ්න කරන්නේ ප්‍රහාරයෙන් පස්සෙ නේ චක්‍ර ලේඛනය ආවේ.ඒක ගැන ප්‍රශ්න කරන්න බැහැ.”

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *