නයාරු ගුරුකන්ද රජමහා විහාරයේ නාමපුවරුව ගලවයි?

මුලතිව්, නයාරු ගුරුකන්ද රජමහා විහාරස්ථානයේ හැඳින්වීමේ නාමපුවරුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයින් විසින් අද(14) ඉවත් කළ බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසයි.

ප්‍රදේශවාසීන් පැවසූවේ දෙමළ දේශපාලඥයින්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් මුලතිව් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් විහාරස්ථානයේ නාමපුවරුව ගලවා ඇති බවයි.

විහාරස්ථානයේ නාමපුවරුව වසර ගණනාවක් විහාරස්ථානය ඉදිරිපස පැවති බවත්, විහාර භූමියේ කෝවිල ඉදිකිරීමේ ගැටළුව මත හටගත් අර්බුදය හේතුවෙන් මේ වන විට විහාරස්ථානයේ නාමපුවරුව ගලවා ඇති බවත් ප්‍රදේශවාසීන් පවසති.

විහාරස්ථාන භූමියේ පවතින කෝවිල හැදින්වීමට නාමපුවරු දෙකක් සවිකොට තිබු බවත් ඉන් එකක් පමණක් ගලවා එක් පුවරුවක් ඉතිරිකොට අදාළ ගලවා ගැනීම සිදුකොට ඇති බවත් ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කළේය.

ප්‍රදේශවාසීන් පැවසූවේ දෙමළ ජාතික සන්ධාන දේශපාලන නියෝජිතයෝ නයාරු විහාරස්ථානය ඉවත් කිරීමේ උත්සහයක නිරතව සිටින බවයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විහාරාධිපති පූජ්‍ය කොළඹ මේධාලංකාරකිත්ති නාහිමියන්යන්ගෙන් විමසීමේදී උන් වහන්සේ පැවසූවේ විහාරස්ථානයේ නාමපුවරුව මාර්ග සීමාවේ පවතින බව සදහන් කරමින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයින් පැමිණ ගලවාගෙන ගිය බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *