අපේ බැංකුවල ආයෝජනය කරපු මුදල් වහාබ්වාදීන්ට සියයට 1ක පොළියට ණයට දෙනවා-හේමකුමාර

වහාබ්වාදීන් වෙනුවෙන් පිහිටවූ ඇතැම් මූල්‍ය ආයතනවලට විදෙස් රාජ්‍යයන්වල අනුග්‍රහය හිමිවන බව. බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා පවසයි.

කොළඹදී පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේබව සඳහන් කළේය.

බැංකුවකින් ණයක් ගැනීමට යාමේ දී සියයට 14 ක පමණ පොලී අනුපාතයක් හිමි වන බවත් පැවසු නානායක්කාර මහතා, වහබ්වාදීන් විසින් අනුමත කරන සභාවකින් ඒ අයට සියයට 1 ක පොලියට ණය හිමි වන බව ද කියා සිටියේය.

සෞදි අරාබිය හා කටාර් රාජ්‍ය මෙන්ම තවත් මුස්ලිම් රාජ්‍යයන් ලංකාවේ බැංකුවල මුදල් ආයෝජනය කර ඇති බව ද පැවසු හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා, ඉන්පසුව එක්තරා ආගමික මණ්ඩලයකින් අනුමැතිය ලබන්නා වු මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයන්ට හා වහබ්වාදීන්ට මෙලෙස සියයට 1ක පොලී අනුපාතයකට ණය ලබා දෙන බවද පැවසීය.

ඉන්පසුව ඉතිරි වන සියයට 13 කටාර් හෝ සෞදි අරමුදල මඟින් ලබා ගන්නා බව ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *