සියෝන් බෝම්බකරුගේ දේහය කාත්තාන්කුඩියටත් බෑ

පාස්කු ඉරු දින මඩකලපුව සියොන් දේවස්ථානයේ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරය එල්ල කළ ත්‍රස්තවාදී අසාද්ගේ ශරීරයේ කොටස් කාත්තාන්කුඩිහි භූමිදානය නෙකිරීමේ යෝජනාවක් කාන්තන්කුඩි නගර සභා විශේෂ රැස්වීමේදී සම්මත වී තිබේ.

කාන්තන්කුඩි නගර සභාවේ විශේෂ සභා රැස්වීම ඊයේ(12දා) නගරසභා සභාපති එස්. එච්. අස්ෆර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ අතර එහිදී මෙම යෝජනාව සම්මත කළේය.

මෙහිදී පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අරාබි වචනයන් ඉවත්කළ යුතුය යනුවෙන් නිකුත් කර තිබූ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කරැණු පැහැදිලි කර ගැනීමට නගර සභාව තීරණය කර තිබේ. එසේම කාත්තාන්කුඩි පිවිසුම් පිළිගැනීමේ තොරණේ ඇති අරාබි වචන ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නගර සභාව තීරණයක් ගත යුතු බවත් නගරාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *