කොක්කුවිල් දුම්රිය ස්ථානයේ උප දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයාට පහරදීමක්

යාපනය,කොක්කුවිල් දුම්රිය ස්ථානයේ උප දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයාට කිසියම් පිරිසක් පහරදී තුවාල සිදුකොට ඇත.

පොලීසිය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඊයේ (12) සවස දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා කොක්කුවිල් මංසන්ධිය ප්‍රදේශයේ සිටියදී නම දෙනෙකුගෙන් පමණ යුතු කණ්ඩායමක් පැමිණ පහරදීම සිදුකොට ඇති බවයි.

පහරදීමෙන් තුවාල ලැබු වයස අවුරුදු 30 ක් පමණ වන දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා යාපනය රෝහල වෙත ඇතුළත් කොට ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

යාපනය ආරක්ෂක අංශ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අදාළ පහරදීම ආවා කල්ලිය විසින් සිදුකොට ඇති බවට සැක පළ කරන බවයි.

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා රාජකාරි නිමාවි සිටි අවස්ථාවක පහරදීම සිදුකොට ඇති අතර, පහරදීම සිදුකළ පිරිස සොයා කණ්ඩායම් කිහිපයක් පරීක්ෂණ පවත්වන බවද පොලීසිය ප්‍රකාශ කර ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *