අධිකරණයට අපහාස කළ රංජන් රාමනායකට එරෙහිව නඩු පවරයි

අධිකරණයට අපහාස කිරිම සම්බන්ධයෙන් මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක. මහතාට එරෙහිව මාසයක් ඇතුළත නඩු පවරන ‌‌‌ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නීතිපතිවරයාට නියම කරන ලදි .

අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ සංයුතිය සම්බන්ධයෙන් රංජන් රාමනායක මහතා කළ ප්‍රකාශයකින් අධිකරණයට සිදු වි ඇතැයි සඳහන් කළ පෙත්සම් සලකා බැලු අවස්ථාවේදි විනිසුරු ඒසේ නියම කළේය.

අගවිනිසුරු ජයන්ති ජයසුරිය ,විජිත් මලවුගොඩ හා මුර්දු ප්‍රනාන්දු යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ මෙම පෙත්සම කැඳවුනු ලැබු අවස්ථාවේදි එලෙස නියම කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *