යහපාලන රජය ගැන තවමත් අපට විශ්වාසයි-විජයමුණි

යහපාලන රජය ගැන තවමත් ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් ඇතැයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන. පාර්ලිමේත්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පවසයි.

සමෘද්ධි හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීමේ ජාතික මහෝත්සවයට ඊයේ(11) එක්වෙමින් ඔහු මේබව ප්‍රකාශ කළේය.

යහපාලන රජය රැක ගැනීම සඳහා කථානය කරූ ජයසුරිය මහතා විසින් දස බිම්බරක් මාර සෙනග සමඟ තනිව සටන් කළ බව මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

එමෙන්ම පාර්ලිමේත්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජයමුණි සොයිසා වැඩිදුටත් අදහ් දක්වමින් පවසා සිටියේ මේ රට බෞද්ධ රටක් බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *