මාලිවල ගම්මානයකට එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් 100ක් මරුට

මාලි රාජ්‍යයේ මධ්‍යම මාලි ප්‍රදේශයේ දොගෝන් නැමති ජන කොට්ඨාශයක් ජීවත් වන ගම්මානයකට එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.

එරට නිලධාරීයෙක් පවසන්නේ මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ මෘත ශරීර අදාහානය කර ඇති බවයි.

මේ අතර මිය තවත් පිරිසකගේ මෘත ශරීර සොයා මේ වන විට මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *