අමෙරිකානු වීසා සඳහා සමාජ මාධ්‍ය තොරතුරු අවශ්‍යයි

අමෙරිකානු වීසා සඳහා අයදුම්කරන පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය තොරතුරු ද ලබා දීය යුතු අකාරයට නව නීති සම්පාදනය වී තිබේ.

අදාළ නීති වලට අනුව වීසා සඳහා අයඳුම් කිරීමේදි සමාජ වෙබ් අඩවි පිළිබඳ තොරතුරු මෙන්ම වසර 5ක කාලයක් ඇතුළත භාවිතා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් සහ දුරකථන අංක ලබා දිය යුතු වේ.

අදාළ නව නීති පසුගිය වසරේ යෝජනා කර ඇති අතර මින් ඉදිරියට එම නීති බලාත්මක කිරීමට අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

කෙසේවෙතත් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිළධාරීන් සඳහා වීසා අයඳුම් කිරීමේ දී එම නීති ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *