කැළණිය සරසවියේ පීඨ තුනක් සඳුදා විවෘත කරයි

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ තුනක අධ්‍යන කටයුතු ලබන සඳුදා (03දා) සිට නැවත අරම්භ කරන බව විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව වාණිජ හා කළමනාකරණ පීඨය, විද්‍යා පීඨය හා තාක්ෂණ පීඨයේ අධ්‍යන කටයුතු යළිත් සඳුදා සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළයට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට ඔවුන් එකඟ විම හේතුවෙන් මෙසේ එම පීඨ තුනේ අධ්‍යන කටයුතු ආරම්භ කිරිමට නියමිතව තිබේ.

සරසවියේ වෛද්‍ය පීඨයේ හැර සෙසු පීඨවල අධ්‍යන කටයුතු ඊයේ (30දා) සිට දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට පාලනාධිකාරිය කටයුතු කළේ ආරක්ෂක වැඩපිළි‍වෙළට සිසුන් සුළු පිරිසක් එකඟ නොවීම හේතුවෙනි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *