රට පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් කළ යුතුයි

රට පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් කළ යුතු බව මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා පවසයි.

එහිදී අධ්‍යාපනය විශේෂ ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් කළ යුතු බවද ඔහු පැවසීය.

මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *