බදියුදීන් වැරදි නම් ආණ්ඩුව ඊට මැදිහත් නොවීය යුතුයි

රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව පවතින සියලුම සාක්ෂි තේරීම් කාරක සභාවට. ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු කරන ලෙස විපක්ෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව පී. හැරිසන් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයා වැරැද්දක් සිදු කර ඇත්නම් ආණ්ඩුව ලෙස ඊට මැදිහත්විමක් සිදු නොකරන බවයි.

අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පී. හැරිසන් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *