අරාබි භාෂාව ප්‍රදර්ශනය කර ඇත්නම් ඉවත් කරන්න – වජිර

පුද්ගලික හෝ රාජ්‍ය ආයතනවල අරාබි භාෂාව ප්‍රදර්ශනය කර ඇත්නම් ඒවා වහාම ඉවත් කරන ලෙස චක්‍රලේඛයක් ඉදිරිපත් කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහ පළාත් පාළන ආයතන සභාපතිවරුන්ට නිකුත් කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මාතලේ ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව සිංහල දෙමළ හා ඉංග්‍රිසි භාෂාව හැර වෙනත් කිසිදු භාෂාවක් ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතු බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *