වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් වෙරළෙන් අස්ථි කැබලි සමඟ LTTEඇදුම් කොටස් මතු වෙයි

මුලතිව්,වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් වෙරළ තීරයේ තිබි එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ නිළ ඇදුම් කොටස් කිහිපයක් සමඟ හමුවු මිනිස් අස්ථි කොටස් අද (21) ගොඩගැනීමට නියමිතව ඇත.

පොලිසිය පැවසූවේ මුල්ලිවයික්කාල් බටහිර වෙරළ තීරයේ ධීවර සංගමයට අයත් ඉඩමක වැල්ලේන් මතුව තිබු අස්ථි කොටස් හා එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ නිළ ඇදුම් කොටස් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ලද පැමිණිල්ලක් අනුව අදාළ ස්ථානය පරීක්ෂා කළ බවයි.

අදාළ ස්ථානයේ එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ නිළ ඇදුමකට සමාන කොටස් කිහිපයක් හා මිනිස් අස්ථිවලට සමාන අස්ථි කොටස් කිහිපයක් පවතින බව පොලිසිය පැවසුවේය.

හමුවු අස්ථි කොටස් සම්බන්ධයෙන් මුලතිව් ‍මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය දැනුවත් කොට,මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ නියෝග යටතේ අදාළ ස්ථානයේ අද පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිත බව පොලීසය පැවසු බව අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

පොලිසිය පැවසූවේ අදාළ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීමට යාපනය රෝහල් විශේෂඥ අධිකරණ නිළධාරිවරයා පරීක්ෂා කිරීම හා කැනීම් කිරීම අද ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි.

අදාළ ස්ථානය වෙත පොලිස් ආරක්ෂාව යොදා ඇති අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුලතිව් පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *