වියළි කාලගුණයෙන් දිස්ත්‍රික්ක 17ක පුද්ගලයන් ලක්ෂ 3ක් පීඩාවේ

දිස්ත්‍රික්ක 17ක, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස හැටහතක වියළි කාලගුණ තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙන බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි. මේ හේතුවෙන් පවුල් අසූනවදහස් හත්සියදහතුනකට අයත් පුද්ගලයන් තුන්ලක්ෂ හත්දහස් නවසිය හැත්තෑවක් පීඩාවට පත්ව තිබේ.

මෙම පිරිස පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණදී සිටින අතර, මීට අමතරව අහස් දියෙන් වගා කටයුතු කළ ගොවි ජනතාව වගාවට අවශ්‍ය ජලය නොමැතිවීම හේතුවෙන්ද ගැටලු රාශියකට මුහුණ දී සිටින බව වාර්තාවේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *