වයඹ සිද්ධිය ගැන ප්‍රකාශයක් දෙන්න දයාසිරි කොළඹ DIG කාර්යාලයට

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශයක් ලබාදීම. සඳහා කොළඹ දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය වෙත පැමිණ තිබේ.

පසුගිදා වයඹ පළාත කුළ ඇතිවූ සිද්ධියට අදාලව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා මන්ත්‍රීවරයා මෙලෙස කොළඹ දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය වෙත පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *