සමරිසි විවාහ නීතිගත වන පළමු ආසියාතික රට

සමරිසි විවාහ නීතිගත කිරීම සඳහා වන පනතකට ඊයේ (17) තායිවාන පාර්ලිමේන්තුවේදී අනුමැතිය හිමිවුණි.

මේ අනුව සමරිසි විවාහ නීති ගත කළ පළමු ආසියාතික රාජ්‍යය බවට තායිවානය පත්වෙයි.

සමරිසි විවාහ නීතියට පටහැනි නොවන බවට එරට ව්‍යවස්ථා අධිකරණයකින් තීන්දුවක් ලබාදුන්නේ 2017 වසරේදීයි.

එය නීතියක් බවට පත්කරමින් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා වන අනුමැතිය ලබා දීමට පාර්ලිමේන්තුවට වසර දෙකක කාලයක් ලබා දීමට ද එහිදී නියෝග කෙරුණි.

නීති සම්පාදකයන් විසින් අදාළ තීන්දුව ලබාදී ඇත්තේ ඒ අනුවයි.

අදාළ පනත යටතේ මෙවන් සබඳතා විවාහ ලෙසින් නොව සමරිසි පවුල් සබඳතා ලෙසින් අර්ථකතනය කර ඇත.

අදාළ නීතිය සම්මත වීමෙන් පසුව තායිවාන පාර්ලිමේන්තුව අසලට රැස්ව සිටි සමරිසි අයිතීන් අගය කරන්නන් ප්‍රීති ඝෝෂා කරනු ද දක්නට ලැබුණි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *