බස්නාහිර හා නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරු ගැන ජනපති තීරණයක් ගනීවි

චෝදනා එල්ල වී තිබෙන නැගෙනහිර හා බස්නාහිර පළාත්වල ආණ්ඩුකාරවරුන් ගැන ජනාධිපති. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහන් කරයි.

චෝදනා එල්ල වුවත් කිසිදු වරදක් ගැන ඔප්පු වී නොමැති බවත්, මේ නිසා කිසිදු පුද්ගලයෙකු දේශපාලනඥයෙකු දිහා වැරදියට නොබැලිය යුතු බවත් එම පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක දුමින්ද දිසානායක මහතා අද (16දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *