මධුමාධවගේ ප්‍රකාශය නොගනී – අද නැවතත් එන්න කියයි

මිනුවන්ගොඩ ඇතිවූ සිදුවීම සම්බන්ධනේ ප්‍රකාශක් ගැනිම සඳහා මිනුවන්ගොඩ පොලීසියට කැඳවා තිබූ පිවිතුරු හෙළ. උරුමයේ නියෝජ්‍ය නායක මධුමාධව අරවින්ද මහතාගෙන් ඊයේ දිනයේදී ප්‍රකාශයක් ලබාගෙන නොමැත. නැවතත් අද උදෑසන 9.30ට මිනුවන්ගොඩ පොලීසියට පැමිණෙන ලෙස දන්වා තිබේ.

” මට කළ දැනුම් දීම අනුව මිනුවන්ගොඩ පොලීසිය මධ්‍යාහ්න 12 වන වට ගියා. කොහොමවුණත් වැඩබලන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා එම ප්‍රදේශවලට ගොස් සිටි නිසා ආරක්ෂක අංශ නිලධාරින් කාර්ය බහුලවුණ නිසාදෝ මගෙන් පැය තුනකට අධික කාලයක් ප්‍රකාශය සටහන් කර ගත්තේ නෑ.

ඉන් අනතුරුව මම ඔවුන්ට මේ ගැන පැහැදිලි කරලා පොලිස් ස්ථානයෙන් පිටත්ව යන විට නැවතත් හෙට උදෑසන 9.30ට පැමිණ ප්‍රකාශයක් දෙන ලෙස සඳහන් කළා. ඒ අනුව මම හෙට උදෑසන ප්‍රකාශය ලබාදිමට යනවා”

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *