වයඹට – ගම්පහට ඇඳිරි නීතිය

වයඹ පළාතටත්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයටත් අද රාත්‍රී 7.00 සිට හෙට (16දා) අලුයම 4.00 තෙක් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවිමට පොලීසිය කටයුතු කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *