බලන්ගොඩින් ටි 56 ජිවඋණ්ඩ නවයක් සහ තවත් ජිවඋණ්ඩ සොයාගනි

බලන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් විකිලිය දඔගහමුල්ල ප්‍රදේශයේ මත්තමුල්ල අමුණේ තිබි ටි 56 ජිව උණ්ඩ. නවයක් සහ වෙනත් ගිනිඅවි සඳහා භාවිතා කරන ජිව උණ්ඩ දොළහක් අද (15) සොයාගත් බව බලන්ගොඩ පොලීසිය පවසයි.

ප්‍රදේශවාසින්ගෙන් පොලීසියට ලද තොරතුරකට අනුව බලන්ගොඩ සහකාර ⁣පොලිස් අධිකාරි දුමිදු සේනානායක මහතාගේ උපදෙස් පරිදි නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් මත්තමුල්ල ප්‍රදේශයේ කල සෝදිසි මෙහෙයුමකදි මෙම ජිව උණ්ඩ සොයාගත් බව පොලීසිය සඳහන් කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *