කොරියාව මිසයිල අත්හදා බැලීමක

උතුරු කොරියාව විසින් කෙටි දුර මිසයිල දෙකක් අත්හදා බලා ඇති බව දකුණු කොරියාව පවසා සිටියි.

සතියක කාලයක් තුළ උතුරු කොරියාව සිදුකළ දෙවන මිසයිල අත්හදා බැලීම මෙය බව දකුණු කොරියානු ආරක්ෂක අංශ පෙන්වා දී ඇත.

ඊසාන දිග සිනෝරි ප්‍රදේශයේ සිට මෙම මිසයිල දියත් කර ඇති අතර ඒවා කිලෝමීටර් 420ක හා කිලෝමීටර් 270ක දුරක් ගමන් කර ඇති බව සඳහන්ය.

කොරියානු කලාපයේ න්‍යෂ්ටිකහරණ කටයුතු පිළිබඳ දකුණු කොරියාව, අමෙරිකාව සහ ජපාන යන රටවල ආරක්ෂක ප්‍රධානීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් දකුණු කොරියාවේ දී වාර්ෂික ආරක්ෂක සමුළුව පැවැත්වෙන අතරතුර මෙම අත්හදා බැලීම සිදුවීම විශේෂත්වයකි.

පසුගිය සෙනසුරාදා දිනයේ දී ද උතුරු කොරියාව කෙටි දුර මිසයිල කිහිපයක් අත්හදා බලා තිබුණි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *