ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 359 දක්වා ඉහලට

කොළඹ ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයක පසුගිය 21 වැනිදා සිදුවූ බෝම්බ පිපිරීමෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද (24) උදෑසන වන විට මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 359ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *