වරකාපොල නිවසකින් යතුරුපැදියක් සහ වෝකිටෝකි යන්ත්‍ර 04ක් හමුවෙයි

වරකාපොල, අගුරුවැල්ල පාර මස්ජිත් මාවතේ නිවසක් රික්ෂා කිරිමේදී යතුරුපැදියක් සහ වෝකිටෝකි යන්ත්‍ර 04ක් සඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පෙලිස් විශේෂ කාර්යය බලකා නිලධාරින් සහ බුද්ධි අංශ නිලධාරින් විසින් අදාළ භාණ්ඩ තොගය සහ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *