භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයත් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා තැබේ

සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පසු හෙට දින (24) ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබු අනුරාධපුර ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු නැවත දැනුම් දෙනතුරු ආරම්භ නොකිරීමට එම විශ්වවිද්‍යාලයීය පාලන අධිකාරිය තීරණය කොට ඇත.

මිට පෙර ඉකුත් 22 වෙනිදා අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබු එම විශ්වවිද්‍යාලය රටේ පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් හෙට (24) දක්වා කල් දැමීමට පියවර ගනු ලැබිණි.

මේ අනුව එම විශ්වවිද්‍යාලය අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා නැවත ආරම්භ කරන දිනය පසුව දැනුම් දෙනු ලබන බව එහි ලේඛකාධිකාරී යු.ඩි.දොඩම්වල මහතා පැවසිය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *