අකුණු සැර වැදී පියා හා පුතා ජීවිතක්ෂයට

පිටිගල, වැයිහේන ප්‍රදේශයේ ඉඩමක වැඩ කරමින් සිටි පුද්ගලයන් තිදෙනෙකුට අකුණු සැර වැදී මෙන් අනතුරුව බරපතල තත්ත්වයේ පසුවූ දෙදෙනෙකු ඇල්පිටිය රෝහලට ඇතුළත් කිරිමේදි මියගොස් ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

මෙයේ මියගොස් ඇත්තේ අවුරුදු 60ක් වන පියා හා අවුරුදු 29ක් වන ඔහුගේ පුතා වෙයි. ඊයේ මෙම අකුණු සැර වැදීමෙන් මියගොස් ඇත්තේ වැයිහේන, මත්තක පදිංචිකරුවෝ වෙති.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *