නිවස ඉදිරිපිට සිටි තරුණයා අකුණකට බිලි

අවුරුදු 17ක් වන තරුණයෙකු සිය නිවස අසළ සිටියදී අකුණු සැර වැදී මියගොස් ඇති බව පොලීසිය පවසයි. පුදුකුඩිඉරිප්පු,විශ්වමඩු ප්‍ර දේශයේදී මෙම අනතුර සිදුව තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *