ඇමති හරීන්ගේ පිළිකාවට එරෙහි සටනට මුදල් පරිත්‍යාගයක්

මහරගම අපේක්ෂා රෝහල වෙනුවෙන් අවශ්‍ය නවීතම වෛද්‍ය යන්ත්‍ර දෙකක් මිලදි ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුදල් පරිත්‍යාගයක් කිරීමට අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාද කටයුතු කර තිබේ.

ෆයිට් කැන්සර් ව්‍යාපෘතිය මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල රුපියල් බිලියනයකි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *