විදේශ රටවල සිට ලංකාවේ විභාග ලියන්න ක්‍රමවේදයක්

මිලානෝ සාන්ත ජෝශප් ජාත්‍යන්තර පාසලේ දී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් මහතා අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ ඉදිරි කාලයේදී ලංකාවෙන් පිටත විදෙස් ගතවී සිටින දුවා දරුවන්ට ලංකාවේ විභාගවලට මුහුණදීමට අවස්ථාව සලසා දෙන බවයි. ඒ අනුව ඔන්ලයින් එක්සෑම් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පැවසීය.

මිලානෝ සාන්ත ජෝශප් ජාත්‍යන්තර පාසලේ දී අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් කරුණු දක්වමින්

Gepostet von Akila Viraj Kariyawasam am Donnerstag, 18. April 2019

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *