කොළඹ-හැටන් ප්‍රධාන මාර්ගය ජලයෙන් යටවෙයි

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට අද (17) පස්වරුවේ අධික වර්ෂාවත් ඇඳ හැලුණි.

බගවන්තලාව, නොර්වුඩ් , මස්කෙලිය සහ හැටන් යන ප්‍රදේශවලට අද පස්වරු 1 සිට පස්වරු 2.30 පමණ වන තෙක් ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමඟ හැටන්-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හැටන් මල්ලිඅප්පු ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටසක් වැසි ජලයෙන් යට වී තිබේ.

ඒ නිසා එම මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු විනාඩි 30 පමණ කාලයක් ඇණ හිට තිබුණි.

ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඇඳ හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමඟ කාසල්රි ජලාශයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය ගලා බසිනා කෙසෙල්ගමු ඔයේ සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය ගලා බසිනා මස්කෙලිය ඔයේ ජල මට්ටමද තරමක් ඉහළ ගොස් තිබුණි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *