අසත්‍ය චෝදනා මඟින් දේශපාලන තීන්දු වෙනස් කළ කරන්න බෑ

අසත්‍ය චෝදනා එල්ල කරමින් විදෙස් රටවල නඩු පැවරීමට කටයුතු කිරිම තුළින් මෙරට දේශපාලන තීන්දු වෙනස් කළ නොහැකි බව. නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ දේශපාලන තීන්දු තීරණ ගන්නේ රටේ ජනතාව බවයි.

ගම්පහ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *