මැතිවරණ කොමිසමට එන්තරවාසියක්

දකුණු පළාත් සභාවේ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ මූලික නිවේදනය දින 10ක් තුළ මැතිවරණ කොමිසම විසින් නිකුත් නොකළහොත් එම කොමිසමට. එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ නඩු පවරන බව දකුණු පළාත් සභාවේ හිටපු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් පවසයි.

පසුගිය (10) නිල කාලය අවසන් වූ දකුණු පළාත් සභාවේ මැතිවරණය පවත්වන ලෙස ඉල්ලා එම මන්ත්‍රීවරු ඊයේ (11) මැතිවරණ කොමිසමට එන්තරවාසියක්ද භාර දුන්නේය.‍

දකුණු පළාත් සභාවේ නිල කාලය 10 අවසන් වීමත් සමඟ පළාත් සභා 7ක පාලනය ආණ්ඩුකාරවරුන් යටතට පැවරී තිබේ.

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නිල කාලය ලබන 21 වැනිදා සහ ඌව පළාත් සභාවේ නිල කාලය සැප්තැම්බර් 8 වැනිදා අවසන් වීමට නියමිතයි.

පළාත් සභා මැතිවරණය නොපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුකාරවරුන් කිහිප දෙනෙකු සිය කණස්සල්ල පළ කළේය.

එවැනි පසුබිමක දකුණු පළාත් සභාවේ මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳ මූලික දැනුම්දීම දින 10ක් තුළ සිදුකරන ලෙස ඉල්ලා දකුණු පළාත් සභාවේ හිටපු සන්ධාන මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් හා සත්‍ය ගවේෂකයෝ සංවිධානය ඊයේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාට එන්තරවාසියක් භාර දුන්නේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *