වතු කම්කරුවන් 36 දෙනෙකු බඹර ප්‍රහාරයකින් රෝහලට

කොටගල, ඩ්‍රේටන් වත්තේ තේ දලු නෙලමින් සිට ආපසු යමින් සිටි වතු කම්කරුවන් පිරිසකට ඊයේ (08) සවස එල්ල වු බඹර ප්‍රහාරයකින් 36කු තුවාල ලබා කොටගල ප්‍රාදේශීය රෝහලට ඇතුලත් කරනු ලැබීය.

වතු කම්කරු කාන්තාවන් 35 කු හා එක් පිරිමි වතු කම්කරුවෙකු මෙම බඹර ප්‍රහාරයට ලක්ව තුවාල ලබා තිබේ.

මෙම වතු කම්කරුවන් පිරිස වත්තේ තේ දලු කඩා අවසන් කොට ආපසු යමින් සිටියදි ගසක බැද තිබු බඹර කූඩුවක් බිමට කඩා වැටී ඉන් ඇවිස්සී ගිය බඹරුන් වතු කම්කරුවන්ට මෙසේ දෂ්ඨ කොට ඇතැයි වතු කම්කරුවන් පවසති.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *