පාකිස්ථාන ගුවනේ කොටසක් ඉන්දියාවට

පාකිස්ථානය විසින් සිය ගුවන් අවකාශයේ කොටසක් ඉන්දියාවේ ගුවන් ගමන් සඳහා විවෘත කර ඇත.

ගුවන් මාර්ග 11ක් මෙලෙස විවෘත කර ඇති අතර එයාර් ඉන්දියා සහ තුර්කි එයාර් ලයිනිස් ගුවන් සේවා සඳහා සිය කටයුතු පාකිස්ථාන ගුවන් සීමාව තුළ ආරම්භ කර ඇති බව සඳහන්ය.

කෙසේවෙතත් යුනයිටඩ් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් සමාගම ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ නොවාක් සහ දිල්ලි ගුවන් තොටුපල අතර ගුවන් ගමන් සති 2ක කාලයක් සඳහා තවදුරටත් අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නා බවය.

පාකිස්ථානය විසින් පසුගිය පෙබරවාරි මස 27 වනදා ඉන්දියානු ගුවන් යානා සඳහා සිය ගුවන් අවකාශය වසා දැමුණි.

කෙසේවෙතත් මාර්තු 27 වනදා පාකිස්ථානය විසින් සිය ගුවන් අවකාශය නවදිල්ලි, බැකොක්, සහ ක්වාලාලාම්පූර් හැර සෙසු ගුවන් ගමන් සඳහා විවෘත කර තිබුණි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *