අයවැය පරදන්න විපක්ෂය සුදානම්

අයවැය තුන්වන වර කියවීම උපක‍්‍රමශීලීව පරාජයට පත්කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවැති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප‍්‍රශ්ණවලට ප‍්‍රතිචාර දක්වමින් විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව ප‍්‍රකාශ කළා.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *