නව ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරිමේ ජංගම සේවා පැවැත්වීම මාතරින් අරඹයි

“එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” වැඩසටහන මගින් නව ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරිම කඩිනම් කිරීමේ දීපව්‍යාප්ත වැඩපිලිවෙලක් ලෙස දිවයින පුරා ජංගම සේවා පැවැත්වීම අදින් (23) ආරම්භ වේ.

එහි පළමු පියවර ලෙස මාතර වැලිගම නගර සභා පරිශ්‍රයේදී සියළු රාජ්‍ය ආයතනවල සහභාගීත්වයෙන් ජංගම සේවා වැඩසටහනක් පැවැත්වෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පැවසුවේය.

මෙහිදී ව්‍යාපාර හෝ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයින්ට ප්‍රාග්ධන මුදල් ලබා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම සහ ඒ සඳහා වන තාක්ෂණික උපදෙස් ලබාදීම සිදු කිරීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම විශ්ව විද්‍යාල උපාධිධාරීන් සඳහා වන “ඇරඹුම” ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශන සැපයීම ද මෙම වැඩසටහනේදී සිදු කෙරෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *