වනාන්තරවල සිදු කරන විනාශය ගැන අඛණ්ඩ දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක්

විල්පත්තුව, සිංහරාජය, නකල්ස් යන වනාන්තරවල සිදුකරන විනාශකාරී ක්‍රියාවන් පිළිබඳ හා ඉදිරියේදී විනාශ කිරීමට නියමිත වනාන්තර පිළිබඳ සමස්ත ජනතාව අඛණ්ඩව දැනුවත් කරන වැඩපිළිවෙළක් සකස් කළ බව සොබාදහම අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

එම වැඩපිළිවෙළේ පළමු වැඩසටහන මේ මස 24 වැනිදා කොළඹ නාඩා ආයතනයේදී සිදුකරන බව එම මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සංවිධායක පූජ්‍ය වෑකඳවල රාහුල හිමියෝ අවධාරණය කළහ. දේශපාලන වාසි ලබාගැනීම සඳහා විල්පත්තු වනාන්තර විනාශ කර දමමින් තිබෙන බවත්, මීට අමතරව සංචාරක ව්‍යාපාර දියුණු කිරීමට බව පවසමින් සිංහරාජය, කන්එළිය, නකල්ස් වනාන්තර විනාශ කරමින් තිබෙන බවත් උන්වහන්සේ පවසා සිටියහ.

මීට අමතරව සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීම සඳහා බව පවසමින් උඩවලව, ලුණුගම්වෙහෙර, බුන්දල වැනි රක්ෂිත වනාන්තර විනාශ කර දැමීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත්, අදාළ කටයුතු කිරීමට ලෝක බැංකු විසින් ඩොලර් මිලියන හතළිස් පහක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට නියමිත බවත් වෑකඳවල රාහුල හිමියෝ අවධාරණය කළහ.

මේ හේතුවෙන් දැනට සිදුකර තිබෙන විනාශය පිළිබඳ හා ඉදිරියේදී විනාශ කිරීමට නියමිත වනාන්තර පිළිබඳ රටේ ජනතාව දැනුවත් කරන බවද උන්වහන්සේ පවසා සිටියහ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *