ඉවත් කළ CEO පැමිණිමෙන් ස්වර්ණවාහියේ නොසන්සුන්තාවක්

ස්වර්ණවාහිනී ආයතනයේ සේවයෙන් ඉවත් කළ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා අද දිනයේදී නැවතත් එම ආයතන. පරිශ්‍රයට පැමිණීම හේතුවෙන් සේවකයන් අතර නොසන්සුන්තාවක් ඇතිවිය.

කෙසේ වෙතත් පොලීසිය මැදිහත්වී ඔහුව ආරක්ෂා සහිතව ආයතන පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කිරිමට කටයුතු කෙරිණි. මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ ස්වර්ණවාහිනයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ඉවත් කළ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයා නැවත පැමිණීම ගැටලුවක් බවත් ඔහුත් සමග සාකච්ඡා අවශ්‍ය නම් ආයතන පරිශ්‍රයෙන් පිටත සිදුකළ හැකි බවයි.

ස්වර්ණවාහිනි ආයතනයේ වැඩ බැලීම සඳහා එංගලන්තයේ සිට රාජ් ශංකර් නැමත්තෙකු පැමිණ ඇති අතර ඔහුගේ ආරාධනාවක් අනුව හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා මෙසේ සාකච්ඡාවක් සඳහා ආයතන පරිශ්‍රයට පැමිණ තිබේ.

මේ අතර ඔහු නැවතත් ආයතන පරිශ්‍රයට නොකඳවන බවට ලිඛිතව ලිපියක් ආයතනයේ ආරක්ෂක අංශය වෙත භාරදීමටද ස්වර්ණවාහිනී පාලිත සමාගම වන බෙන් හෝල්ඩිංග්ස් ආයතය පවසා ඇත.

එසේම බෙන් හෝල්ඩිංග්ස් ආයතනය පවසා ඇත්තේ ස්වර්ණවාහිනී ආයතනයේ සේවකයන් විසින් ස්ථාපිත කළ වෘත්තීය සමිතිය පිළි නොගන්නා බවයි.

ආයතනයේ 90%ක පමණ සහභාගිත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කළ වෘත්තීය සමිතියක් පිළිනොගැනීමට බෙන් හෝල්ඩිංග්ස් ආයතනයට හැකියාවක් නොමැති බවද ස්වර්ණවහිනයේ ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *