නීතිය-සාමය නැවත ඇති කරන්න විශාල පෙරළියක් කරන්න වෙනවා

මෙරට සමාජය තුළ නීතිය සහ සාමය නැවත ස්ථාපිත කිරීමට යලිත් විශාල පෙරළියක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය බව. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂමන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසා සිටියි.

ජිනීවා මානව හිමිකම් වාර්තාවත් සමඟ මේ වන විට මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් රට කොටු කරගෙන ඇති තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බව ඒ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

ඇමරිකාව මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් ඉවත් වන විට බ්‍රිතාන්‍යයත් සමඟ එක්ව මානව හිමිකම් කොමිසමට සම්බන්ධ වී ඇති තත්ත්වයක් පවතින බවත් එනිසා පාර්ලිමේන්තුව තුළ මීට අදාළ පනත පරාජය කළ යුතු බවත් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

මාතර පැවති ආගමික උත්සවයකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *