සංගීත ගුරුවරිය අපයෝජනය කළ ගුරුවරයාට අත්හිටවූ සිර දඬුවම්

කොළඹ ප්‍රධානපෙළේ පිරිමි විද්‍යාලයක සංගීත ගුරුවරියක අපයෝජනය කළැයි චෝදනා ලබා සිටි එම. විද්‍යාලයේ හිටපු ගුරුවරයකුට වසරක සිර දඬුවමක් නියම කළ කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා එම දඬුවම වසර පහකට අත්හිටුවීමට නියෝග කළේය.

එම විද්‍යාලයේ සංගීත කාමරයක් තුළදී බලහත්කාරයෙන් ගුරුවරිය සිප වැළඳගත්තැයි කියමින් මෙම ගුරුවරයාට එරෙහිව නඩු පවරා තිබිණි.

තමාගේ පැමිණිල්ලට සාධාරණයක් ඉටුනොවූ නිසා ඒ ගැන මාධ්‍යයට අදහස් දැක්වී යැයි මෙම සිද්ධියට භාජනය වූ ගුරුවරියද වැඩ තහනමකට ලක් වූවාය. අනතුරුව ඊට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් පැවරූ අතර ඒ අනුව ඇගේ වැඩ තහනම ඉවත් කර ඇය යළි සේවයේ පිහිටුවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළේය.

අපයෝජන නඩුව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේ විභාග වූ අතර මීට පෙර හිටපු මහේස්ත්‍රාත් තිලිණ ගමගේ මහතා මෙම ගුරුවරයා නිදොස් කර නිදහස් කර තිබිණි. ඊට එරෙහිව ගුරුවරිය මහාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර මහාධිකරණය මෙම ගුරුවරයා වැරදිකරු කරනු ලැබ ඔහුට දඬුවම් නියම කිරීමට යළි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට එවීමට කටයුතු කළේය.

ඒ අනුව අද(21) නඩුව කැඳවූ කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා මෙම ගුරුවරයාගෙන් වන්දි අවශ්‍යදැයි ගුරුවරියගෙන් විමසා සිටියේය. එසේ වන්දි අවශ්‍ය නොවන අතර ඔහුට දඬුවමක් නියම කරන්නැයි ගුරුවරිය ඉල්ලා සිටියාය.

ඒ අනුව ගුරුවරිය අපයෝජනය කිරීමට වැරදිකරු වූ එම විද්‍යාලයේ හිටපු ගුරුවරයකු වන තිළිණ මාලේගොඩ මහතාට වසරක සිර දඬුවමක් නියම කළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඔහුගේ පෙර වැරදි නොමැති නිසා එම දඬුවම වසර පහකට අත්හිටුවීමට ද නියෝග කළේය. ඊට අමතරව රුපියල් 1,500ක දඩයක්ද නියම කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *