මාර්ග සංවර්ධනයට පවරාගත් ඉඩම් වෙනුවෙන් රු. කෝටි 5,500ක් වන්දි

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්වූ 2015 වසරේ සිට මේ දක්වා වූ කාලය තුළ සිදුකළ මාර්ග ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධනය. කිරීම් කටයුතුවලදී පවරාගත් ඉඩම් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි පන්දහස් පන්සීයක් වන්දි වශයෙන් ලබාදී ඇති බව වාරිමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන ඛනිජ තෙල් සම්පත් අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පැවසීය.

වර්තමාන ආණ්ඩුව යටතේ ඇති කළ ග්‍රාමීය මාර්ග පුනර්ජීවන වැඩසටහන යටතේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් එක්දහස් තිස්පහක් ආවරණය වන පරිදි මාර්ග ව්‍යාපෘති 740ක් ආරම්භ කර තිබෙන බවද ඒ මහතා පවසා සිටියේය.

කිලෝමීටර් තුන්දහස් තුන්සීයක් මේ යටතේ සංවර්ධනය වන බවත්, ඒ සඳහා විදේශ ආධාර යටතේ ලැබී තිබෙන ඩොලර් මිලියන අටසීයක මුදලක් යොදවා ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
මීට අමතරව එම වැඩපිළිවෙළේ දෙවැනි අදියර ලෙස ග්‍රාම නිලධාරී වසම් එක්දහස් හාරසියපනහක මාර්ග ව්‍යාපෘති 1,450ක් ඇති කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත්, මෙරටේ කිලෝමීටර් එක්දහස් පන්සීයකට අධික ප්‍රමාණයක් සංවර්ධනය වන බවත් හෙතෙම පවසා සිටියේය.

හදවත යාකරන රන් මාවත වැඩසටහන යටතේ මාර්ග ව්‍යාපෘති දෙසීයක වැඩකටයුතු අවසන් කර තිබෙන බවත්, එම මාර්ග ජනතා අයිතියට පත්කිරීම ආරම්භ කළ බවත් අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා සඳහන් කර සිටියේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *