ඉන්දීය හිටපු ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක මහින්ද හමුවෙයි

ඉන්දීය හිටපු ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ශිවශංකර් මෙනෙන් මහතා විපක්ෂනායක මහින් රාජපක්ෂ මහතා. අතර හමුවක් පවත්වා තිබේ.

ඊයේ (19දා) මෙම හමුව සිදුව තිබේ. විපක්ෂනායකවරයාගේ නිවසේදී මෙම හමුව සිදුව තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර පවතින වර්තමාන දේශපාලන වාතාවරණය හා අනාගත සැලසුම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ බව විපක්ෂනායකවරයා සඳහන් කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *