මිරිජ්ජවිල තෙල් පිරිපහදුවේ කටයුතු ලබන 24 වනදා ආරම්භ කරනවා

හම්බන්තොට, මිරිජ්ජවිල තෙල් පිරිපහදුවේ කටයුතු ලබන 24 වනදා සිට ආරම්භ කරන බව නලීන් බණ්ඩාර. නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව මෙන් 05 ගුණයක ධාරිතාවක් මෙම මිරිජ්ජවිල තෙල් පිරිපහදුව මගින් නිෂ්පාදනය කළ හැකි බව ඔහු පවසන්නේය.

කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් නලීන් බණ්ඩාර කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *