ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය හෙට ආරම්භ වෙයි

ත්‍රිපටකය ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරිමේ යෝජනාව නිමිත්තෙන් පවත්වන ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය හෙට (16දා) සිට මාර්තු 23 දක්වා ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කරන ලෙසට යුනෙස්කෝ සංවිධානය වෙත සියලු බෞද්ධ රටවල සහයෝගයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපතත් කරන යෝජනාව ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ මහොත්සවය ත්‍රෛනිකායික මහා නායක හමිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් මාර්තු 23 දා දළඳා මහමළුවේදී සිදුකිරිමටත් නියමිතය.

ත්‍රිපිටකය මේ වන විට ජාතික උරුමයයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය තුළ ප.ව. 6..00 සිට 6.15 දක්වා දීප ව්‍යාප්තව විහාරස්ථාවල ශබ්ද පූජා පැවැත්වෙයි. එයට සමගාමීව සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනයද පැවැත්වෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *