මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රි ජලාශවල ජලධාරිතාව අඩුවිමෙන් විදුලි උත්පාදනය අවධානමේ

මධ්‍යම කඳුකරයට මාස දෙකක පමණ කාලයක් තිස්සේ පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වයත් සමඟ ජාතික ජල විදුලිබල පද්ධතියට අයත් ප්‍රධානතම ජලාශ දෙකක් වන මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී යන ජලාශ දෙකේ ජල මට්ටම ඉතා ශ්‍රීඝ්‍රයෙන් පහත බසිමින් පවති.

මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී යන ජලාශ වල ජල මට්ටම අද (14) පෙ.ව. 06.00 වනවිට පිළිවෙළින් පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 58ක් හා 48ක් වශයෙන් පහත බැස ඇති බව එම ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවෝ පවසති.

ලක්ෂපාන ජල විදුලිබලාගාර සංකීර්ණයට අයත්, ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, පොල්පිටිය, විමලසුරේන්ද්‍ර හා කැනියෝන් යන විදුලිබලාගාර සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය සැපයෙන්නේ මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී යන ජලාශ වලිනි. මෙම ජලාශ පිහිටි ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වලට ඉදිරියටත් වැසි නොලැබුණහොත් විදුලි අර්බූදයක් ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතින බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *