දහ නවයේ විශාල වෙනස්කම් සිදුකළ යුතුයි

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ විශාල වෙනස්කම් සිදු කිරීමට අවශ්‍යව පවතින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය ජයන්පති වික්‍රමරත්න මහතා පවසා සිටියි.

පසුගිය දිනවල ඇතිවූ යම් යම් සිද්ධින් සලකා බැලීමේදී එය සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාව පැන නගින බව මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

කොළඹ පැවැති සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය ජයන්පති වික්‍රමරත්න මහතා මෙම අදහස් පල කළේය.

මෙම අවස්ථාවට දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ සුමන්තිරන් මහතා ද එක් වුණි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *