රාජ්‍ය සේවක තිරුබදු වාහන බලපත්‍රයේ බාධා ඉවත් කරනවා – මංගල

රාජ්‍ය සේවකයන්ට හා විශ්‍රාමිකයන්ට හිමි තිරු බදු වාහන බලපත්‍රයට රජය එක්කළ බාධා ක්‍රමයෙන් ඉවත් කරන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවිර මහතා පවසයි.

අයවැය විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සදහන් කළේය. රුපියල අධිප්‍රමාණය විම හේතුවෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගත් බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව මැයි මස පළමුවැනිදා සිට විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන්ටත්, ජුනි පළමුවැනිදා සිට රාජ්‍ය සේවකයන්ට කොටස් වශයෙනුත් සිය බලපත්‍රය හරහා වාහන ගෙන්වා ගැනිමට හැකියාව ලැබෙන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *