ඉන්දුනීසියාවේ ගංවතුර හේතුවෙන් 20ක් ජීවිතක්ෂයට

ඉන්දුනීසියාවට බලපා ඇති ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් විසි දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කන්දහාර් ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක 06කට බලපෑ මෙම ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් නිවාස 2000ක් පමණ විනාශයට පත්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

ආපදා තත්ත්වයෙන් අවතැන්වූවන් තාවකාලික රැඳවුම් ස්ථානවල රඳවා ඇති අතර ජල ගැලීම් හේතුවෙන් ගමනාගමන පහසුකම් ද ඇණහිට ඇති බව සඳහන්ය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *