ආයෝජකයෙක් සොයාගෙන ETI අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනවා

ආයෝජකයෙකු සොයාගෙන ඊ.ටී.අයි. ආයතනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින් තැන්පත්කරුවන්ට ආරක්ෂාව ලබාදෙන බව මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

මීට අමතරව ඊ.ටී.අයි. ආයතනයේ සමාගම් 06ක් ආයෝජකයන්ට ලබාදීමෙන් තැන්පත්කරුවන්ගෙන් 20%කට ප්‍රතිලාභ ලබාදී තිබෙන බවත්, ඉදිරියේදී තවත් 10%කට ප්‍රතිලාභ ලබාදෙන බවත් නියෝජ්‍ය මහ බැංකු අධිපති එච්.ඒ කරුණාරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව තැන්පත්කරුවන්ගෙන් තවත් 63%කට රුපියල් ලක්ෂ 06 බැගින් ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට මහ බැංකුවට හැකියාව තිබෙන බවද ඊයේ (27දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී හෙතෙම පැවසීය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *